• n3
  • n4
  • n1
  • n2

100 Zákazníci, dodavatelé a management vozidel


110 Správa základních informací zákazníků111 Evidence a změna údajů zákazníků a dodavatelů

112 Změna údajů vozidel zákazníků

115 Termínem spojené dodatečné informace k zákazníkům a vozidlůmů

120 Základní informace zákazníka a programy tisku

 
121 Tisk seznamů zákazníků
122 Tisk seznamů vozidel zákazníků
125 Tisk termínem spojených dodatečných informací k zákazníku a vozidlu
129 Tisk značky, modelu a seznamu příslušenství

130 Vedení zásob vozidel dealera

 
131 Vystavení nákupní smlouvy pro diferenčně zdaněná a ojetá vozidla
132 Vedení zásob vozidel dealera
133 Hledání požadovaných vozidel v zásobách dealera
135 Dispozice vozidel
137 Vytvoření nabídky vozidel
138 Vedení základních dat vozidel podle modelů a přeceňování vozidel
139 Vedení příslušenství a kódů barev pro vozidla

140 Zásoby vozidel dealera programy tisku

 
141 Tisk cenových vývěsek
142 Tisk seznamů zásob vozidel dealera
143 Seznamy vozidel dealera pro vnitřní použití
144 Analýza prodeje vozidla a prodejních dokumentů
145 Sestavení blokové nabídky vozidla
147 Vytvoření analýzy dnů prostojů
148 Tisk protokolu dodaných vozidel

150 Management prodeje

 
155 Řízení prodejců - Kontakt program
158 Správa registrace a odhlášení vozidel
159 Setavení základního řízení prodavače a řídicích údajů

170 Kontakty zákazníků TAPI-Telefonní spojení

 
177 Seznam příchozích a výchozích telefonních spojení

190 Externí import dat zákazníků a vozidel

 
192 Nový zápis vozidel přes elektronický dodací list

200 Zpracování zakázek, fakturace, záznam času


210 Otevření zakázky

 
211 Otevření a doplnění zakázky
212 Náklady na opravu a vyplnění potvrzení o převzetí opravy
213 Zobrazení cen pro servisní pakety a sestavy
214 Vytvoření odhadů nákladů a sestav servisních prohlídek
217 Vyplnění závazné kupní smlouvy pro vozidla
219 Tisk potvrzení zakázky vozidla

220 Fakturace služeb a dodávek zboží

 
222 Vystavení dílenských a servisních faktur
223 Vystavení (interních) faktur reklamace
224 Vystavení interních faktur
225 Vystavení faktur prodeje náhradních dílů
226 Vystavení náhradních dokladů záruky
227 Vystavení faktur vozidel

230 Vytvoření duplikátů

 
232 Duplikování dílenských faktur
233 Duplikování (interních) reklamací
234 Duplikování interních faktur
235 Duplikování faktur prodeje náhradních dílů
236 Duplikování náhradních dokladů záruky
237 Duplikování faktur vozidel

240 Provedení stornování

 
242 Stornování dílenských faktur
243 Stornování (interních) reklamací
244 Stornování interních faktur
245 Stornování faktur prodeje náhradních dílů
246 Stornování náhradních dokladů záruky
247 Stornování faktur vozidel

250 Historie zákazníka a vozidla

 
251 Zobrazení zakázek zákazníků a vozidel
252 Zobrazení faktur vystavených jednotlivým zákazníkům
253 Tisk přehledu servisních prohlídek
257 Analýza interních faktur k vozidlům dealera

260 Dílna-termín-plán / Pronájem & náhradní vozidla

 
266 Dílna-termín-plán / pronájem & náhradní vozidla
267 Ovládání monitoru "Vítejte" a "Reklamy" 
269 Nastavení DTP / Pronájmu & náhradních vozidel

270 Analýza výkonů ve vystavené faktuře

 
271 Tisk nevyfakturovaných výkonů a použitých náhradních dílů
272 Analýza dílny a faktur - ND se statistikou montéra
273 Analýza vystavených faktur vozidel
275 Analýza vyfakturovaných ND - obchodní marže

280 Montér - (personál) - Záznam času a administrace

 
281 Montér - (personál) - Záznam času
282 Zakázka a monitor "Kdo-co-dělá"
287 Tisk protokolů práce na zakázce
288 Tisk denních protokolů práce
289 Kontrola a korekce údajů záznamu času

290 Podpora fakturace

 
291 Zpracování textů práce a nastavení časových předloh
292 Vytvoření hledacího souboru / delete procesů
293 Práce & sestavení dílů (pakety / recalls / akce)
295 Manuální dotaz vhodných paketů / recalls / akcí apod.
296 Řízení import-paths, dodatečné kódování importeru
297 Konečné texty a záhlaví pro faktury a zakázky
299 Převzetí údajů pro fakturaci importem z externích dat

300 Finanční účetnictví


310 Základní informace o účtech a řízení pokladen

 
311 Základní údaje věcných účtů zaznamenání a změna
312 Tisk účtové osnovy
313 Měsíční účetní záznamy uvolnit k zaúčtování nebo blokovat
315 Účtování do pokladny faktur systémem vytvořených
316 Účtování pokladny, zaznamenání a udržování
317 Pokladní zprávu a dodavatele šeků tisknout

320 Správa a tisk platebních instrukcí

 
322 Platební instrukce nastavení a změna
324 Vydání platby jako návrh, originální tisk nebo soubor
329 Řízení - TAN pro elektronický platební styk

330 Dávkové účtování vytvořit a zaúčtovat

 
331 Dávkové účtování vytvořit a přepracovat
333 Dávkový soubor, provedení kontrolního tisku
335 Dávkový soubor převzít do finančního účetnictví

340 Vytvoření vyhodnocení a tisk

 
341 Tisk kumulovaných měsíčních hodnot
344 Podnikovou -Hospodářskou-Analýzu vytvořit a řídit
345 Porovnání-Podniků vydat / řídit a export hlášení pro pobočku
346 Porovnání-Podniků zapsat z externího seznamu sald (PVH)
348 DPH-ověření a DPH-přiznání
349 Vydání souhrného hlášení (BZSt/ Saarlouis)

350 Informace o pohybu účtování

 
351 Tisk saldo-analýzy věcného účtu
352 Zobrazení účtování na účtech a tisk informačního přehledu
353 Zobrazení účtování journalu

360 Párování osobních účtů, OPOZ, upomínky & tisky

 
361 Automatické a manuální párování osobních účtů
362 Tisk nevyrovnaných osobních účtů
366 Výpisy z účtů k platební upomínce tisknout
368 Převzetí souboru otevřených pozic z DATEV Pro do Loco-Soft

370 Programy tisku věcných účtů a uzávěrky období

 
371 Předběžný tisk výpisu Journalu
372 Předběžný tisk listů věcných účtů
373 Předběžný tisk seznamu sumy a salda věcných účtů
374 Předběžný tisk sald zákazníka a dodavatele
375 Skutečný tisk listů osobních účtů až do období uzávěrky
378 Vytvoření kompletní uzávěrky období
379 Sestavení Roční účetní závěrky (incl. uzávěrky období)

380 Podpora externích účetních systémů

 
381 Vytvoření souhrných dokumentů účtování vydaných faktur
383 Salda věcných účtů vydat jako soubor pro PP a DATEV
388 Export dávkového souboru v ANSI-/DATEV-formátu
389 Export journalu v XML-formátu pro finanční úřady (GDPDU)

390 Specifikace pro kontrolu účtů - speciální programy

 
391 Určování účtů k dávkovému zaúčtování faktur
394 Přidělení účtů výrobce do vlastní účetní osnovy
395 Nulová kontrola účtování journalu a účtů
396 Kontrola kompletnosti rozsahu čísel dokumentu
399 Nastavení finančního účetnictví na nulu (realný-start)

500 Management skladu náhradních dílů


510 Základní informace náhradních dílů

 
511 Zobrazení základních údajů náhradních dílů
512 Zobrazení ceny náhradních dílů a informace stavu zásob

520 Úbytky náhradních dílů

 
521 Úbytky dílů přes odběr ze skladu / výstupní dodací listy
525 Převedení náhradních dílů ze skladu do skladu

530 Přírůstky náhradních dílů

 
531 Evidence přírustků dílů podle dodacích listů
533 Evidence přírustků dílů podle faktur
539 Evidence přírustků dílů z elektronických dodacích listů

540 Skladovací program pro pneumatiky a příslušenství

 
541 Evidence uskladnění a vydání pneumatik a příslušenství
545 Tisk uskladněných zásob pneumatik a příslušenství
549 Nastavení programu evidence skladování

550 Informace o pohybu náhradních dílů

 
551 Zobrazení úbytku podle čísla dílu
553 Analýza úbytků přes výdej ze skladu v referenčním období
555 Zobrazení přírustků podle čísla dílu
556 Zobrazení přírustků podle čísla faktury
558 Analýza přírustků připsaných na sklad v referenčním období

570 Management objednávek

 
571 Přepracování a doplnění seznamu návrhů objednávek přes PC
572 Kontrola objednávek, manuální změna a vložení
573 Tisk objednávky
574 Vydání objednávky jako soubor pro importní objednávací systém
575 Vyvolání a zobrazení potvrzení objednávky
579 Zpracování objednávek od B-dealera

580 Korektury a kontrolní programy

 
581 Korektura stavu zásob skladu při evidenci a diferencích
582 Tisk korektury stavu zásob a přeúčtování
583 Kontrola faktury podle připsání na sklad z dodacích listů
586 Tisk a realizace nahrazených čísel dílů
588 Korektura ceny pro automaticky nezměněné ceny dílů
589 Aktualizace hledacího souboru pro označení náhradních dílů

590 Management skladu a programy skladového tisku

 
591 Tabulka rabatu pro objednávky náhradních dílů
592 Tabulka rabatu pro rabaty náhradních dílů zákazníka
593 Tisk soupisu skladovaných zásob
594 Tisk kompletního ceníku importera
597 Tisk seznamu umístění náhradních dílů pro uskladnění dílů
598 Písemné informování zákazníka o dodání náhradních dílů

700 Management prodeje a zpracování textu


710 Sestavení nabídky

 
711 Vytvoření nabídky vozidla
727 Evidence a vyhodnocení prodejních limitů a prodejních kvót

740 Vytvoření a tisk statistiky

 
742 Tisk statistiky modelu vozidla
743 Hlášení pro výrobce a další hodnocení
744 Analýza prodeje vozidla & prodejních dokumentů
749 Porovnání údajů s pracovním místem prodavače

760 Zpracování textu a vytvoření dopisu

 
761 Textový editor pro volný dopis a úpravu textu
763 Tisk jednotlivých dopisů a textu
764 Tisk sériových dopisů a textů
766 Konfigurace Tobit FaxWare
768 Tisk Vnitro-Podnikových-Zpráv

770 Selekce pro sériové dopisy, zasílání údajů a akce

 
771 Realizace selekce přes PC podle zákazníka, vozidla, termínů & pneumatik
772 Manuální zadání nebo přetvoření selekce
773 Tisk výsledků selekce jako seznam nebo etikety adres
775 Přenesení výsledků selekce do termínů-kontaktních údajů zákazníka a vozidla
776 Realizace selekce přes PC pro dílenskou-kontaktní-podporu
779 Poskytnutí výsledků selekce jako soubor pro externí programy

800 Personální a časový management


810 Administrace personálu a tvorba kalendáře

 
811 Evidence a změna základních údajů personálu
812 Administrace absence (dovolené)
818 Evidence a změna termínu kalendáře
819 Evidence a změna ročního kalendáře

820 Tisk personálních a kalendářních údajů

 
822 Tisk kalendáře absence (dovolené)
823 Tisk přehledu absence (dovolené)
825 Tisk plánu směn a časů práce
829 Tisk ročního kalendáře

830 Vytvoření duplikátů (mzdy a výkonu)

 
838 Duplikování mzdových listin zaměstnanců

850 Historie mzdy výkonu

 
858 Zobrazení mzdových listin zaměstnanců

880 Kontrola času, výkonu a analýzy mzdy

 
881 Vyhodnocení záznamu času
883 Tisk přehledu placených hodin
888 Kalkulace měsíční hrubé mzdy a výkonu spolupracovníka
889 Kontrola a korekce údajů záznamu času

890 Základní nastavení a vyhodnocení záznamu času

 
899 Základní nastavení a vyhodnocení záznamu času

900 Základní údaje dealera a správa systému


910 Evidence základních údajů dealera

 
911 Konstantní základní údaje dealera
912 Evidence variabilních údajů dealera
913 Evidence základních údajů dealera související se značkou
919 Změny názvů skladů (administrace poboček)

920 Zálohování dat (Backup) a optimalizace

 
921 Zálohování všech interních pohybových dat
922 Provedení zpětného obnovení dat z externího nosiče dat
925 Optimalizace souboru ke snížení objemu dat
926 Reorganizace souboru (po chybě ve struktuře souboru)
927 Rychlá kontrola souboru před reorganizací a optimalizací
928 Provedení kontroly syntaxe na souborech a záznamech dat

940 Export dat - vydání dat jako soubor

 
945 Hlášení neprodejných náhradních dílů na Loco-Dealer-Dilypool
947 Poskytnutí dat pro internetové burzy vozidel
949 Export základních dat do ASCII-souborů

950 Importování a načítaní dat ze souborů

 
951 Načtení základních dat náhradních dílů ze souboru
952 Načtení montážních časů ze souborů
953 Načtení nových vozidel, příslušenství a barev ze souboru
954 Převzetí dat z komunikace importera
955 Nainstalování Loco-Soft změny programu a updates
959 Komunikace dealera protokoly a seznamy

960 Konfigurace hardwaru

 
961 Ovládání tiskárny používané Loco-Softem
962 Základní nastavení pracoviště a TAPI podpora

970 Práce na systému

 
971 Deaktivace starých zakázek a faktur a delete dat náhradních dílů
975 Základní nastavení správy odkazů
977 Vytvoření a smazání souborů - jen pro první instalaci!
979 Práce na systému (DOS-Shell)

980 Management programu a oprávnění přístupů

 
981 Správa vlastních a pomocných infotextů
983 Definování a tisk oprávnění přístupů do programu
984 Přiřazení hesla pro přístupy do programu
986 Zálohování dat a základních dat-kontrola-historie
987 Ovládání automatické programové služby Loco-serveru
988 Kontrola Vnitro-Podnikových-zpráv (VPZ)

990 Roční účetní uzávěrka a speciální programy

 
991 Převedení ročních hodnot skladu náhradních dílů na loňské
992 Paušální snížení hodnoty zásob skladu náhradních dílů

KONTAKTUJTE NÁS

Joomla forms builder by JoomlaShine